Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Ήριννα: Περιοδική Έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου-Όροι Υποβολής Άρθρων

Όροι Υποβολής Άρθρων στην Ήριννα

Στην Ήριννα δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες που υπόκεινται σε κρίση. Δεν γίνονται δεκτές διπλωματικές εργασίες και αυτούσια κεφάλαια διδακτορικών διατριβών. Επίσης, τα κείμενα που αποστέλλονται δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικά και θα πρέπει να εμπίπτουν θεματικά στα παρακάτω επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού, δηλαδή:

1. Κλασική γραμματεία
2. Νεοελληνική γραμματεία
3. Γλωσσολογία
4. Ιστορία
5. Αρχαιολογία
6. Φιλοσοφία
7. Λαογραφία
8. Ξένη Λογοτεχνία
9. Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων
10. Ειδική Αγωγή/Μαθησιακές Δυσκολίες
11. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
12. Κριτική βιβλίου, συναφή με τις παραπάνω θεματικές. Τα κείμενα υποβάλλονται σε μορφή (Word) doc ή docx στην ηλεκτρονική διεύθυνση filologoi.dodekanisou@gmail.com και πρέπει να αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα/συγγραφέα: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Η Ήριννα τυπώνεται σε μονοτονικό. Τα αρχαιοελληνικά κείμενα ή χωρία τυπώνονται σε πολυτονικό.

Έκταση: Τα άρθρα που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 4000 λέξεις μαζί με τις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία. Ο αριθμός για τις βιβλιοπαρουσιάσεις/-κριτικές δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 1500 λέξεις.

Μορφοποίηση Κειμένου:

Γραμματοσειρά: Times New Roman. Θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγονται στοιχεία έντονης γραφής (bold) ή να μη γίνεται άσκοπη χρήση της πλάγιας γραφής (italics).
Μέγεθος: Στο κυρίως κείμενο το μέγεθος χαρακτήρων να είναι 12.
 Οι υποσημειώσεις και η βιβλιογραφία να είναι σε  μέγεθος χαρακτήρων 10.
Διάστιχο: 1,5 με αρκετό περιθώριο, στο κυρίως κείμενο δηλ. σε διάταξη με κανονικό περιθώριο (margins: normal)  και διάστιχο 1,0 στις υποσημειώσεις (marginsnormal).

Eνότητες: Οι τίτλοι για κάθε ενότητα θα πρέπει είναι στο κέντρο με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, έντονη γραφή (bold).
Υποενότητες: Οι τίτλοι στις υποενότητες θα πρέπει να είναι στο κέντρο με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, αλλά όχι bold.

Τρόπος Παραπομπής:

Το σύστημα βιβλιογραφικής αναφοράς που επιλέγεται είναι το APAΕίναι απαραίτητο να υπάρχουν εσωκειμενικές (in text) παραπομπές π.χ. (Σέξτου, 2007: 76).
Η πλήρης βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου είναι υποχρεωτική π.χ. (Σέξτου, Π. (2007). Πρακτικές Εφαρμογές Θεάτρου στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη).
Οι παραπομπές παρατίθενται πλήρεις, σε δύο κατηγορίες (Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία και Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία).Οι παραπομπές στα αυτοτελή βιβλία γίνονται ως εξής:  

(παράδειγμα)

Szlezak, ATh. (2012). Τι οφείλει η Ευρώπη στους Έλληνες. Η θεμελίωση του πολιτισμού της Ευρώπης στην ελληνική αρχαιότητα. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, σ. 45 / σσ.45-49.

Στα περιοδικά: (παράδειγμα)

Γιακουμάκη Ελ. (1998). «Αναβιωτικές τάσεις διαλεκτικών στοιχείων στην κρητική διάλεκτο», Νεοελληνική Διαλεκτολογία 2, σ. 35


Σε μελετήματα σε τόμους: (παράδειγμα)

Long, A. A. (2006). Plato and Hellenistic Philosophy στο A Companion to Plato, Benson, H. H.  (επιμ.), MaldenBlackwell, σσ. 418-433.

Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού:

Ελευθεριάδου, Μαρίνα. «Το μετέωρο βήμα των έξι». ΚΕΜΜΙΣ, Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, 22 Ιανουαρίου 2013).Βλ.  http://www.cemmis.edu.gr/index.php/about-us/team/item/323-syriakh-krish-to-metewro-bhma-twn-e3i  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14 Ιουλίου 2016).

Διαδίκτυο:

“More than 20.000 Syrians flee to Turkey this year, biggest influx in months”, UNHCR, 11 Feb. 2014) βλhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 1 Ιουνίου 2014)

Προς αποφυγήν επαναλήψεων στις παραπομπές χρησιμοποιούνται οι όροι: ό.π., ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ / IDEM, αὐτόθι ibid.μν. ἔργ. op. cit.ἔνθ’ἀν / loc. cit. και ακολουθούν σ. ή σσ. και, αν χρειάζεται, η ένδειξη κ. ἑξ.
Σχήματα, πίνακες:
Στην περίπτωση που το κείμενο συνοδεύεται από εικόνα, διάγραμμα ή πίνακα, εκτός από το αρχείο με την πλήρη μορφή του άρθρου, η εικόνα, το διάγραμμα ή ο πίνακας (jpg ή png) θα αποστέλλονται σε ξεχωριστά αρχεία. Aν υπάρχουν λεζάντες κάτω από εικόνες, και αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται σε ξεχωριστό αρχείο.
Τα διαγράμματα και  οι πίνακες εντάσσονται στο κείμενο όσο γίνεται πιο κοντά στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. Όλα τα διαγράμματα και οι πίνακες θα πρέπει να τοποθετούνται κεντρικά ως προς τη σελίδα. Σχήματα μόνο σε μορφή jpg και όχι συναρμολογημένα «ως έχουν», με εργαλεία του office.  Οι λεζάντες των σχημάτων, πινάκων, πρέπει να είναι Times New Roman 12, στοίχιση κεντρική και italic.


Εικόνες:
Οι εικόνες να είναι ευδιάκριτες, αν περιέχουν πληροφορίες. Σχήματα και εικόνες, μόνο σε μορφή jpg. Κι όχι συναρμολογημένες – κατασκευασμένες με εργαλεία του office. Οι εικόνες αποστέλλονται επίσης, σε ξεχωριστό αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις:


Η Συντακτική Επιτροπή της Ήριννας (αλφαβητικά):

Διβάνη Αναστασία (Γε. Λ. Κρεμαστής)
Καραγεωργίου Τασούλα (τ. Σύμβουλος Φιλολόγων, Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.)
Κιούση Δήμητρα (3ο Γε. Λ. Ρόδου)
Κομιζόγλου Όλγα (Γε. Λ. Σορωνής)
Ματσίγκου Αντωνία (5ο Γυμνάσιο Ρόδου)
Ορφανού Λουκία (7ο Γυμνάσιο Ρόδου)
Πετροπούλου Χριστίνα (τ. Σύμβουλος Φιλολόγων Α΄Αθήνας)

Επιστημονική Επιτροπή/Κριτές του περιοδικού  (αλφαβητικά):

  • Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου.
  • Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, Δρ. Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Δ/ντρια Γε. Λ. Ρίου, Οργανωτική Γραμματέας Συνδέσμου Φιλολόγων περιοχής Πατρών.
  • Μαίρη Ι. Γιόση, Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.
  • Κωνσταντίνα Καλαούζη, Δρ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α.Π.Θ., Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων Δωδ/σου.
  • Εριφύλη Κανίνια, Αρχαιολόγος (Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου).
  • Αλεξάνδρα Μελίστα, Δρ. Κλασικής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων.
  • Μίκα Παρασκευά, Ισπανική Φιλολογία Ε.Κ.Π.Α., Δρ. Μεσαιωνικών Αραβικών Σπουδών Πανεπιστημίου Γρανάδας.
  • Αννίτα Τάτση, Δρ. Κλασικής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., επιμελήτρια των εκδόσεων της Ακαδημίας Αθηνών και ερευνήτρια.
  • Λουίζα Χριστοδουλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ.ά. σε διαρκή επαύξηση.Σύνδεσμος Φιλολόγων Δωδεκανήσου
3ο Γυμνάσιο Ρόδου, 85100

Τηλ.: 22410-22211
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου