Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Αναγγελία Παράτασης στην Υποβολή Άρθρων για το 5ο τεύχος της Ήριννας

Μετά από αιτήματα πολλών συναδέλφων, η συντακτική επιτροπή της Ήριννας αποφάσισε την παράταση στην υποβολή άρθρων (μελέτη, δοκίμιο ή έρευνα) μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.


Η «Ήριννα» είναι φιλολογικό περιοδικό, το 1ο τεύχος του οποίου εκδόθηκε το 2007 και αποτελεί όργανο του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου.


Όροι Δημοσίευσης

Στην “Ήριννα” δημοσιεύονται άρθρα που εμπίπτουν θεματικά στα παρακάτω επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού, δηλαδή:

1. Κλασική γραμματεία
2. Νεοελληνική γραμματεία
3. Γλωσσολογία
4. Ιστορία
5. Αρχαιολογία
6. Φιλοσοφία
7. Λαογραφία
8. Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων
9. Ειδική Αγωγή/Μαθησιακές Δυσκολίες
10. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
11. Κριτική βιβλίου, συναφή με τις παραπάνω θεματικές.

Τα άρθρα θα πρέπει να μην έχουν δημοσιευτεί σε άλλο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό περιοδικό ή/και βιβλίο, να είναι πρωτότυπα και να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Για τις οδηγίες συγγραφής, επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο με την ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημοσίευση άρθρου.
Sappho and Erinna in a Garden at Mytilene
Simeon Solomon (1864) - Tate Britain

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση περιοδικού “Ήριννα”- 5ο τεύχος (Β΄Περίοδος)


Ρόδος, 17-10-2017

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού “Ήριννα” και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όσους/-ες επιθυμούν να υποβάλουν άρθρο (μελέτη, δοκίμιο ή έρευνα) προς δημοσίευση στο 5ο τεύχος. Η «Ήριννα» είναι φιλολογικό περιοδικό, το 1ο τεύχος του οποίου εκδόθηκε το 2007 και αποτελεί όργανο του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου.


4ο Τεύχος, 2011

Όροι Δημοσίευσης

Στην “Ήριννα” δημοσιεύονται άρθρα που εμπίπτουν θεματικά στα παρακάτω επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού, δηλαδή:

1. Κλασική γραμματεία
2. Νεοελληνική γραμματεία
3. Γλωσσολογία
4. Ιστορία
5. Αρχαιολογία
6. Φιλοσοφία
7. Λαογραφία
8. Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων
9. Ειδική Αγωγή/Μαθησιακές Δυσκολίες
10. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
11. Κριτική βιβλίου, συναφή με τις παραπάνω θεματικές.

Τα άρθρα θα πρέπει να μην έχουν δημοσιευτεί σε άλλο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό περιοδικό ή/και βιβλίο, να είναι πρωτότυπα και να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Υποβολή Άρθρων

Τα κείμενα υποβάλλονται σε μορφή (Word) doc ή docx στην ηλεκτρονική διεύθυνση filologoi.dodekanisou@gmail.com , υπόψιν κ. Δήμητρας Κιούση, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2018 και πρέπει να αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα/συγγραφέα: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Η «Ήριννα» τυπώνεται σε μονοτονικό. Τα αρχαιοελληνικά κείμενα ή χωρία τυπώνονται σε πολυτονικό.

Έκταση: Τα άρθρα που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 4000 λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία.

Μορφοποίηση Κειμένου:

Γραμματοσειρά: Times New Roman. Θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγονται στοιχεία έντονης γραφής (bold) ή να μη γίνεται άσκοπη χρήση της πλάγιας γραφής (italics).
Μέγεθος: Στο κυρίως κείμενο το μέγεθος χαρακτήρων να είναι 12.
 Οι σημειώσεις και η βιβλιογραφία να είναι σε  μέγεθος χαρακτήρων 10.
Διάστιχο: 1,5 με αρκετό περιθώριο, δηλ. σε διάταξη με κανονικό περιθώριο (margins: normal).

Eνότητες: Οι τίτλοι για κάθε ενότητα θα πρέπει είναι στο κέντρο με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, έντονη (bold).
Υποενότητες: Οι τίτλοι στις υποενότητες θα πρέπει να είναι στο κέντρο με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, αλλά όχι bold.

Τρόπος Παραπομπής:

Το σύστημα βιβλιογραφικής αναφοράς που επιλέγεται είναι το APA (όνομα συγγραφέα, χρονολογία έκδοσης μέσα σε παρένθεση, τίτλος, τόπος έκδοσης και εκδότης).
Οι παραπομπές παρατίθενται πλήρεις στο τέλος του άρθρου, σε δύο κατηγορίες (Ξένη Βιβλιογραφία και Ελληνική Βιβλιογραφία).

Οι βιβλιογραφικές αναφορές εντός κειμένου (γνωστές και ως in-text), παρέχουν σύντομες πληροφορίες (όπως όνομα συγγραφέα, χρονολογία έκδοσης και αριθμό σελίδας/-ων, εάν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά ή παράθεση αποσπάσματος). Η πλήρης βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου είναι υποχρεωτική.

Οι παραπομπές στα αυτοτελή βιβλία γίνονται ως εξής:  

(παράδειγμα)

Szlezak A. Th. (2012). Τι οφείλει η Ευρώπη στους Έλληνες. Η θεμελίωση του πολιτισμού της Ευρώπης στην ελληνική αρχαιότητα, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, σ. 45 / σσ.45-49.

Στα περιοδικά: (παράδειγμα)

Γιακουμάκη Ελ. (1998). «Αναβιωτικές τάσεις διαλεκτικών στοιχείων στην κρητική διάλεκτο», Νεοελληνική Διαλεκτολογία 2, σ. 35

Σε μελετήματα σε τόμους: (παράδειγμα)

Long A. A. (2006). Plato and Hellenistic Philosophy, A Companion to Plato, Benson H. H.  (επιμ.), Malden, Blackwell, σσ. 418-433.

Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού:

Ελευθεριάδου Μαρίνα, «Το μετέωρο βήμα των έξι», ΚΕΜΜΙΣ, Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, 22 Ιανουαρίου 2013).Βλ.  http://www.cemmis.edu.gr/index.php/about-us/team/item/323-syriakh-krish-to-metewro-bhma-twn-e3i  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14 Ιουλίου 2016).

Διαδίκτυο:

“More than 20.000 Syrians flee to Turkey this year, biggest influx in months”, UNHCR, 11 Feb. 2014) βλhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 1 Ιουνίου 2014)

Προς αποφυγήν επαναλήψεων στις παραπομπές χρησιμοποιούνται οι όροι: όπ.π., ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ / IDEM, ατόθι / ibid., μν. ργ. / op. cit., νθ’ ν / loc. cit. και ακολουθούν σ. ή σσ. και, αν χρειάζεται, η ένδειξη κ. ἑξ.
Σχήματα, πίνακες:
Στην περίπτωση που το κείμενο συνοδεύεται από εικόνα, διάγραμμα ή πίνακα, εκτός από το αρχείο με την πλήρη μορφή του άρθρου, η εικόνα, το διάγραμμα ή ο πίνακας (jpg ή png) θα αποστέλλονται σε ξεχωριστά αρχεία. Aν υπάρχουν λεζάντες κάτω από εικόνες, και αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται σε ξεχωριστό αρχείο.
Τα διαγράμματα και  οι πίνακες εντάσσονται στο κείμενο όσο γίνεται πιο κοντά στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. Όλα τα διαγράμματα και οι πίνακες θα πρέπει να τοποθετούνται κεντρικά ως προς τη σελίδα. Σχήματα μόνο σε μορφή jpg και όχι συναρμολογημένα «ως έχουν», με εργαλεία του office.  Οι λεζάντες των σχημάτων, πινάκων, πρέπει να είναι Times New Roman 12, στοίχιση κεντρική και italic.
Εικόνες:
Οι εικόνες να είναι ευδιάκριτες, αν περιέχουν πληροφορίες. Σχήματα και εικόνες, μόνο σε μορφή jpg. Κι όχι συναρμολογημένες – κατασκευασμένες με εργαλεία του office. Οι εικόνες αποστέλλονται επίσης, σε ξεχωριστό αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις:Η Συντακτική Επιτροπή της Ήριννας (αλφαβητικά):

Διβάνη Αναστασία (Γε. Λ. Κρεμαστής)
Καραγεωργίου Τασούλα (τ. Σύμβουλος Φιλολόγων, Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.)
Κιούση Δήμητρα (Γε. Λ. Ιαλυσού)
Κομιζόγλου Όλγα (Γε. Λ. Σορωνής)
Ματσίγκου Αντωνία (5ο Γυμνάσιο Ρόδου)
Ορφανού Λουκία (7ο Γυμνάσιο Ρόδου)
Πετροπούλου Χριστίνα (Σύμβουλος Φιλολόγων Α΄Αθήνας)

Ειδικοί Σύμβουλοι του περιοδικού - Επιστημονική επιτροπή σε διαρκή επαύξηση (αλφαβητικά):


  • Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Μαίρη Ι. Γιόση, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.
  • Εριφύλη Κανίνια, Αρχαιολόγος και ποιήτρια
  • Αννίτα Τάτση, Δρ. Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιμελήτρια των εκδόσεων της Ακαδημίας Αθηνών και ερευνήτρια. 

Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Δ.

Πρόεδρος: Ανδρομάχη Πρέπη
Αντιπρόεδρος: Μαρία Νταμπαντζή
Γενική Γραμματέας: Αντωνία Ματσίγκου
Οργανωτική Γραμματέας: Λουκία Ορφανού,
Ειδική Γραμματέας: Αναστασία Διβάνη
Ταμίας: Δήμητρα Κιούση
Έφορος Βιβλιοθήκης:Θέμις Μαστροσάββα

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Η αξιοποίηση της "Πολύτροπης Γλώσσας" στη γλωσσική διδασκαλία. Παρουσίαση του συγγραφικού έργου της Ελένης Λόππα


Το Σάββατο 20 Μαΐου στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (ΕΒΕΔ), πλατεία Κύπρου, εκδήλωση του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου με θέμα την παρουσίαση του συγγραφικού έργου της Ελένης Λόππα.

Α΄Μέρος (Παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου)
«Τ’ άσπρο χαρτί σκληρός καθρέφτης»
«Οι Εμιγκρέ. Ιστορίες Ανθρώπων»
«Απαγορευμένη Πατρίδα»

Β΄Μέρος
«Η αξιοποίηση της Πολύτροπης Γλώσσας στη γλωσσική 
διδασκαλία. Το ψηφιακό έργο είναι ενταγμένο στην Πύλη 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)»


Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ελένη Λόππα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε
φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), όπου πραγματοποίησε και τις μεταπτυχιακές σπουδές και το διδακτορικό της. Εργάστηκε σε σχολεία στο εσωτερικό και τη Γαλλία. Δίδαξε Λογοτεχνία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και στο Τμήμα Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Διετέλεσε σχολική σύμβουλος από το 1998-2006. Υπήρξε μέλος της συγγραφικής ομάδας των βιβλίων "Έκφραση-Έκθεση" για το Λύκειο και μέλος της Ομάδας Δημιουργικής Έκφρασης[1], του ψηφιακού έργου Πολύτροπη Γλώσσα, που είναι ενταγμένο στην Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) (http://politropi.greek-language.gr). Δημοσίευσε άρθρα για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία σε επιστημονικά περιοδικά της χώρας μας και της Γαλλίας. Από το 2010 ασχολείται με τη συγγραφή λογοτεχνικών βιβλίων. Τα βιβλία της, «Τ’ άσπρο χαρτί σκληρός καθρέφτης» (2011) και «Οι Εμιγκρέ (Ιστορίες Ανθρώπων)» (2013) κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης, ενώ το «Απαγορευμένη Πατρίδα» (2015), από τις εκδόσεις Μπατσιούλας.

Το ψηφιακό έργο Πολύτροπη Γλώσσα, θα παρουσιάσει η Ελένη Λόππα.

Για το λογοτεχνικό της έργο, θα μιλήσει η Δήμητρα Κιούση, φιλόλογος στο Λύκειο Ιαλυσού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου.

Ο συντονισμός της εκδήλωσης θα γίνει από τη Λουκία Ορφανού, φιλόλογο στο 7ο Γυμνάσιο Ρόδου και γραμματέα του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου.

Αποσπάσματα του έργου της θα διαβάσει η ίδια η συγγραφέας.

Για την παρουσίαση της «Πολύτροπης Γλώσσας», θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική φιλοξενία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Οργανωτικός φορέας: Σύνδεσμος Φιλολόγων Δωδεκανήσου http://syndesmos-filologon.blogspot.gr/

Χορηγοί επικοινωνίας: Ρ/Σ Λυχνάρι 91,4 και Rodos Events                                       [1] Την Ομάδα Δημιουργικής Έκφρασης αποτελούν οι: Κούλα Αδαλόγλου, Γιούλη Αλεξίου, Άβρα Αυδή, Τζένη Καραβίτη, Ελένη Λόππα, Πανταζής Μητελούδης, Φωτεινή Φλώρου.

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

«Η φλέβα του τόπου και της ποίησης. Ο διπολικός κόσμος του ποιητή Ηλία Κεφάλα»: ομιλία της Γεωργίας Λαδογιάννη


Το Σάββατο 29 Απριλίου, 7:30 μ.μ. στο βιβλιοπωλείο «Το Δέντρο» θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση-αφιέρωμα στον ποιητή Ηλία Κεφάλα. Την ποιητική φυσιογνωμία του Ηλία Κεφάλα θα σκιαγραφήσει η καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γεωργία Λαδογιάννη. Ο ποιητής θα διαβάσει ποιήματά του και θα συνομιλήσει με το κοινό.  
Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο εν εξελίξει πρόγραμμα που έχουν σχεδιάσει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Δωδεκανήσου και το περιοδικό Τέχνης και Λόγου "Νησίδες"και αποσκοπεί στην παρουσίαση θεμελιακών ζητημάτων της λογοτεχνικής δημιουργίας με ειδικότερο προσανατολισμό στη διερεύνηση της σχέσης τόπου και λογοτεχνίας. Προηγήθηκαν, η παρουσίαση των ποιητών Νάσου Βαγενά και Μανόλη Πρατικάκη και η διάλεξη του καθηγητή Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του ΕΚΠΑ Ευριπίδη Γαραντούδη για το βίωμα της ιθαγένειας στη μεταπολεμική και μεταπολιτευτική ποίηση.
Με την εκδήλωση για τον ποιητή Ηλία Κεφάλα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά μια πολυσχιδή λογοτεχνική προσωπικότητα.  Ο Ηλίας Κεφάλας  γράφει ποίηση, δοκίμιο, παιδικό παραμύθι, ασκεί λογοτεχνική και εικαστική κριτική.

Βιογραφικά Σημειώματα

O Ηλίας Κεφάλας γεννήθηκε το 1951 στο χωριό Μέλιγος Τρικάλων, όπου, ύστερα από μια μακρά διαμονή στην Αθήνα για σπουδές και εργασία, ζει πλέον μόνιμα και συνεχίζει να δημιουργεί. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1980 με την πρώτη του συλλογή «Τα Μαστίγια». Από τότε έχει εκδώσει δώδεκα βιβλία ποίησης, καθώς και βιβλία δοκιμίου, πεζογραφίας και μία ποιητική ανθολογία, "Ανθολογία Σύγχρονης Ελληνικής Ποίησης/Το Ιδιωτικό Όραμα" (Εκδόσεις Λιβάνη, 1989). Η πιο πρόσφατη ποιητική του συλλογή είναι η «Λεζάντες για τ’ αόρατα» (Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2016). Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. 
Η ποίησή του είναι ελεγειακή και αποτυπώνεται σε αυτήν ένας κόσμος εναρμονισμένος με τη ροή των φυσικών στοιχείων, αλλά και βυθισμένος μέσα σε μια μοιραία αντίληψη για τον κύκλο της ζωής και του θανάτου, όπως πολύ εύστοχα, επισημαίνει ο Αλέξης Ζήρας στο "Λεξικό της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" (2007).

Η Γεωργία Λαδογιάννη, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διδάσκει και ερευνά  τα πεδία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, της δραματουργίας και της κριτικής θεωρίας.Έχει εκδώσει περισσότερα από 10 βιβλία και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 μελέτες σε πρακτικά συνεδρίων, τόμους - αφιερώματα και περιοδικά. Έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρώπη, ΗΠΑ). Μεταξύ των πρόσφατων βιβλίων της είναι και η δίτομη «Σκοτεινή Ρίζα, Ανθολογία Λυρισμού, 1900 – 2000» (Εκδόσεις Παπαζήση,2014 α΄τόμος(1900-1940) και 2016 β΄τόμος (1940-2000). 


Οργανωτικοί φορείς:Σχεδιασμός και επιμέλεια: 
Δήμητρα Κιούση – Όλγα Κομιζόγλου, φιλόλογοι


Χορηγοί επικοινωνίας: Ρ/Σ Λυχνάρι 91,4 και Rodos Events