Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Αναγγελία παράτασης στην προθεσμία υποβολής άρθρων για το 7ο τεύχος της Ήριννας
                   
                                                                                          

Ρόδος, 29/11/2019
Α.Π.: 10


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Σ.Φ.Δ.)
Θέμα: “Έκδοση περιοδικού Ήριννα - 7ο τεύχος (Β΄Περίοδος)”
Αναγγελία Παράτασης στην Υποβολή Άρθρων

Μετά από αιτήματα πολλών συναδέλφων, η συντακτική επιτροπή της Ήριννας αποφάσισε την παράταση στην υποβολή άρθρων (μελέτη, δοκίμιο, έρευνα, βιβλιοκριτική) μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 2020.
Η Ήριννα είναι φιλολογικό περιοδικό, το 1ο τεύχος του οποίου εκδόθηκε το 2007 και αποτελεί όργανο του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου.

Όροι Υποβολής Άρθρων στην Ήριννα και Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Όροι Δημοσίευσης

Στην Ήριννα δημοσιεύονται άρθρα που εμπίπτουν θεματικά στα παρακάτω επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού, δηλαδή:

1. Κλασική Γραμματεία
2. Νεοελληνική Γραμματεία
3. Γλωσσολογία
4. Ιστορία
5. Αρχαιολογία
6. Φιλοσοφία
7. Λαογραφία
8. Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων
9. Ειδική Αγωγή/Μαθησιακές Δυσκολίες
10. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
11. Κριτική βιβλίου, συναφή με τις παραπάνω θεματικές.
12. Σχολιασμός εκπαιδευτικών θεμάτων.


Τα κείμενα προς δημοσίευση στην Ήριννα δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικά. Υποβάλλονται σε μορφή (Word) doc ή docx στην ηλεκτρονική διεύθυνση filologoi.dodekanisou@gmail.com και πρέπει να αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα/συγγραφέα: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση.