Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση περιοδικού “Ήριννα”- 5ο τεύχος (Β΄Περίοδος)


Ρόδος, 17-10-2017

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού “Ήριννα” και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όσους/-ες επιθυμούν να υποβάλουν άρθρο (μελέτη, δοκίμιο ή έρευνα) προς δημοσίευση στο 5ο τεύχος. Η «Ήριννα» είναι φιλολογικό περιοδικό, το 1ο τεύχος του οποίου εκδόθηκε το 2007 και αποτελεί όργανο του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου.


4ο Τεύχος, 2011

Όροι Δημοσίευσης

Στην “Ήριννα” δημοσιεύονται άρθρα που εμπίπτουν θεματικά στα παρακάτω επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιοδικού, δηλαδή:

1. Κλασική γραμματεία
2. Νεοελληνική γραμματεία
3. Γλωσσολογία
4. Ιστορία
5. Αρχαιολογία
6. Φιλοσοφία
7. Λαογραφία
8. Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων
9. Ειδική Αγωγή/Μαθησιακές Δυσκολίες
10. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
11. Κριτική βιβλίου, συναφή με τις παραπάνω θεματικές.

Τα άρθρα θα πρέπει να μην έχουν δημοσιευτεί σε άλλο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό περιοδικό ή/και βιβλίο, να είναι πρωτότυπα και να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Υποβολή Άρθρων

Τα κείμενα υποβάλλονται σε μορφή (Word) doc ή docx στην ηλεκτρονική διεύθυνση filologoi.dodekanisou@gmail.com , υπόψιν κ. Δήμητρας Κιούση, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2018 και πρέπει να αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα/συγγραφέα: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Η «Ήριννα» τυπώνεται σε μονοτονικό. Τα αρχαιοελληνικά κείμενα ή χωρία τυπώνονται σε πολυτονικό.

Έκταση: Τα άρθρα που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 4000 λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία.

Μορφοποίηση Κειμένου:

Γραμματοσειρά: Times New Roman. Θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγονται στοιχεία έντονης γραφής (bold) ή να μη γίνεται άσκοπη χρήση της πλάγιας γραφής (italics).
Μέγεθος: Στο κυρίως κείμενο το μέγεθος χαρακτήρων να είναι 12.
 Οι σημειώσεις και η βιβλιογραφία να είναι σε  μέγεθος χαρακτήρων 10.
Διάστιχο: 1,5 με αρκετό περιθώριο, δηλ. σε διάταξη με κανονικό περιθώριο (margins: normal).

Eνότητες: Οι τίτλοι για κάθε ενότητα θα πρέπει είναι στο κέντρο με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, έντονη (bold).
Υποενότητες: Οι τίτλοι στις υποενότητες θα πρέπει να είναι στο κέντρο με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, αλλά όχι bold.

Τρόπος Παραπομπής:

Το σύστημα βιβλιογραφικής αναφοράς που επιλέγεται είναι το APA (όνομα συγγραφέα, χρονολογία έκδοσης μέσα σε παρένθεση, τίτλος, τόπος έκδοσης και εκδότης).
Οι παραπομπές παρατίθενται πλήρεις στο τέλος του άρθρου, σε δύο κατηγορίες (Ξένη Βιβλιογραφία και Ελληνική Βιβλιογραφία).

Οι βιβλιογραφικές αναφορές εντός κειμένου (γνωστές και ως in-text), παρέχουν σύντομες πληροφορίες (όπως όνομα συγγραφέα, χρονολογία έκδοσης και αριθμό σελίδας/-ων, εάν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά ή παράθεση αποσπάσματος). Η πλήρης βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου είναι υποχρεωτική.

Οι παραπομπές στα αυτοτελή βιβλία γίνονται ως εξής:  

(παράδειγμα)

Szlezak A. Th. (2012). Τι οφείλει η Ευρώπη στους Έλληνες. Η θεμελίωση του πολιτισμού της Ευρώπης στην ελληνική αρχαιότητα, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, σ. 45 / σσ.45-49.

Στα περιοδικά: (παράδειγμα)

Γιακουμάκη Ελ. (1998). «Αναβιωτικές τάσεις διαλεκτικών στοιχείων στην κρητική διάλεκτο», Νεοελληνική Διαλεκτολογία 2, σ. 35

Σε μελετήματα σε τόμους: (παράδειγμα)

Long A. A. (2006). Plato and Hellenistic Philosophy, A Companion to Plato, Benson H. H.  (επιμ.), Malden, Blackwell, σσ. 418-433.

Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού:

Ελευθεριάδου Μαρίνα, «Το μετέωρο βήμα των έξι», ΚΕΜΜΙΣ, Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, 22 Ιανουαρίου 2013).Βλ.  http://www.cemmis.edu.gr/index.php/about-us/team/item/323-syriakh-krish-to-metewro-bhma-twn-e3i  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 14 Ιουλίου 2016).

Διαδίκτυο:

“More than 20.000 Syrians flee to Turkey this year, biggest influx in months”, UNHCR, 11 Feb. 2014) βλhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 1 Ιουνίου 2014)

Προς αποφυγήν επαναλήψεων στις παραπομπές χρησιμοποιούνται οι όροι: όπ.π., ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ / IDEM, ατόθι / ibid., μν. ργ. / op. cit., νθ’ ν / loc. cit. και ακολουθούν σ. ή σσ. και, αν χρειάζεται, η ένδειξη κ. ἑξ.
Σχήματα, πίνακες:
Στην περίπτωση που το κείμενο συνοδεύεται από εικόνα, διάγραμμα ή πίνακα, εκτός από το αρχείο με την πλήρη μορφή του άρθρου, η εικόνα, το διάγραμμα ή ο πίνακας (jpg ή png) θα αποστέλλονται σε ξεχωριστά αρχεία. Aν υπάρχουν λεζάντες κάτω από εικόνες, και αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται σε ξεχωριστό αρχείο.
Τα διαγράμματα και  οι πίνακες εντάσσονται στο κείμενο όσο γίνεται πιο κοντά στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. Όλα τα διαγράμματα και οι πίνακες θα πρέπει να τοποθετούνται κεντρικά ως προς τη σελίδα. Σχήματα μόνο σε μορφή jpg και όχι συναρμολογημένα «ως έχουν», με εργαλεία του office.  Οι λεζάντες των σχημάτων, πινάκων, πρέπει να είναι Times New Roman 12, στοίχιση κεντρική και italic.
Εικόνες:
Οι εικόνες να είναι ευδιάκριτες, αν περιέχουν πληροφορίες. Σχήματα και εικόνες, μόνο σε μορφή jpg. Κι όχι συναρμολογημένες – κατασκευασμένες με εργαλεία του office. Οι εικόνες αποστέλλονται επίσης, σε ξεχωριστό αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις:Η Συντακτική Επιτροπή της Ήριννας (αλφαβητικά):

Διβάνη Αναστασία (Γε. Λ. Κρεμαστής)
Καραγεωργίου Τασούλα (τ. Σύμβουλος Φιλολόγων, Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.)
Κιούση Δήμητρα (Γε. Λ. Ιαλυσού)
Κομιζόγλου Όλγα (Γε. Λ. Σορωνής)
Ματσίγκου Αντωνία (5ο Γυμνάσιο Ρόδου)
Ορφανού Λουκία (7ο Γυμνάσιο Ρόδου)
Πετροπούλου Χριστίνα (Σύμβουλος Φιλολόγων Α΄Αθήνας)

Ειδικοί Σύμβουλοι του περιοδικού - Επιστημονική επιτροπή σε διαρκή επαύξηση (αλφαβητικά):


  • Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Μαίρη Ι. Γιόση, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.
  • Εριφύλη Κανίνια, Αρχαιολόγος και ποιήτρια
  • Αννίτα Τάτση, Δρ. Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιμελήτρια των εκδόσεων της Ακαδημίας Αθηνών και ερευνήτρια. 

Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Δ.

Πρόεδρος: Ανδρομάχη Πρέπη
Αντιπρόεδρος: Μαρία Νταμπαντζή
Γενική Γραμματέας: Αντωνία Ματσίγκου
Οργανωτική Γραμματέας: Λουκία Ορφανού,
Ειδική Γραμματέας: Αναστασία Διβάνη
Ταμίας: Δήμητρα Κιούση
Έφορος Βιβλιοθήκης:Θέμις Μαστροσάββα