Μια περιπλάνηση στα Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία με αφορμή τον Αριστοτέλη (2015)


Το Παράρτημα Δωδεκανήσου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Δωδεκανήσου διοργάνωσαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 από κοινού διεπιστημονική συνάντηση. Οι εισηγητές με αφορμή τον ορισμό της ηθικής αρετής στο Β΄Βιβλίο των "Ηθικών Νικομαχείων" του Αριστοτέλη, επιχείρησαν στην εργασία τους αυτή μια διαθεματική προσέγγιση. Εξετάστηκε η έννοια της "μεσότητας" όχι μόνο ως όρος της αριστοτελικής ηθικής, αλλά και ως μαθηματική έννοια. Ανέλυσαν επίσης, τις διαχρονικά επίκαιρες απόψεις του Σταγειρίτη φιλοσόφου σχετικά με το περιεχόμενο της ηθικής αρετής και αναφέρθηκαν στην επίδραση της αριστοτελικής φιλοσοφίας στη δομή των μαθηματικών θεωριών και ιδιαίτερα της Γεωμετρίας, μέσα από τα "Στοιχεία" του Ευκλείδη και τα έργα του Ήρωνα. Τέλος, οι εισηγητές ασχολήθηκαν με τους τρόπους που ο Αριστοτέλης προτείνει την κατάκτηση της ηθικής αρετής, αλλά και με το πως ερμηνεύει ένα από τα πιο διάσημα παράδοξα του Ζήνωνα, το παράδοξο της διχοτομίας. Στόχος αυτής της εργασίας ήταν η περιπλάνηση στους γοητευτικούς και συγγενείς κόσμους της φιλοσοφίας και των μαθηματικών, αλλά και η ανάδειξη της δυναμικής της διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης. 


Παναγιώτης Αθανασόπουλος, φιλόλογος
Κώστας Μαλλιάκας, μαθηματικός

Φωτογραφία: Λουκία Ορφανού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου